Phụ kiện màn rèm bao gồm :thanh treo màn rèm cao cấp,đai treo màn rèm cao cấp,khoen màn rèm cao cấp

Các loại mẫu phụ kiện màn rèm bao gồm :thanh treo màn rèm cao cấp,đai treo màn rèm cao cấp,khoen màn rèm cao cấp.